פיתוח בקר טיסה מבוסס על Atmel SAMA5D36, ARM Cortex A5 באמצעות מערכת ההפעלה Free Rtos. הטמעת PWM עבור בקרת מנוע, i2c עבור נתוני ג'ירוסקופ ומד תאוצה וכו'. שליטה ברחפן באמצעות משדר ומקלט RF. הפרויקט כולל דרייבר GPS להעברת מיקומו באמצעות RF.